Utrecht, De Gaard

Utrecht, De Gaard

Algemeen

Herontwikkeling en uitbreiding van het wijkcentrum in Tuindorp.

De Gaard is een succesvol maar gedateerd wijkwinkelcentrum. De Albert Heijn in De Gaard heeft een van de hoogste vloerproductiviteiten van het land. Dat gegeven duidt op een ruimtebehoefte. In de branchering ontbreken winkels die voor de dagelijkse boodschappen onmisbaar zijn. Ook is er behoefte aan een beter verblijfsklimaat, een ontmoetingsplein.

Het ontwikkelingsplan voorziet in deze behoeften en houdt rekening met parkeren, verkeersstromen en bevoorrading. Het bestaande centrum wordt gerenoveerd en verbouwd in dezelfde stijl als de nieuwbouw, zodanig dat er een eenheid in architectuur en kwaliteit ontstaat. Het openbaar gebied is opnieuw ontworpen in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht. Bijzonder is dat de gemeente de in Berlijn gevestigde kunstenaar Jozef Legrand heeft ingeschakeld om kunst te integreren in het ontwerp voor het nieuwe openbare gebied. De bouw is in het najaar van 2017 gestart.

pdfDe-gaard-bewoners-nieuwsbrief-juli-2013.pdf

Projectgegevens

Programma:

  • 3.400 m2 nieuwbouw winkels
  • 3.700 m2 renovatie bestaande winkels
  • een nieuw openbaar gebied met parkeerplaatsen en een centraal plein
  • een parkeerdek
Architect: Moke Architecten / Gianni Cito
Landschapsarchitect: Jozef Legrand en Advin
Belegger: Van der Vorm Vastgoed
Projectmanagement: FiMek Estate
Investeringsvolume: circa € 22 mln


FILM